1. <strike id="te4fh"></strike>

       得到
       • 漢語詞
       • 漢語典
       當前位置 :
       • 滬教版七年級下文言文復習優秀教案設計
        滬教版七年級下文言文復習優秀教案設計
        滬教版七年級下文言文復習優秀教案設計
        公輸盤為楚造云梯之械,成,將以攻宋。子墨子聞之,起于齊,行十日十夜而至于郢,見公輸盤。公輸盤曰:“夫子何命焉為?”子墨子曰:“北方有侮臣,愿藉子殺之?!惫敱P不說。子墨子曰:“請獻十金?!惫敱P曰:“吾義固不殺人?!弊幽悠?,再拜,曰:“請說之。吾從北方聞子為梯,將以攻宋,宋何罪之有?荊國有余于地,而不足于民,殺所不足,而爭所有余,不可謂智。宋無罪而攻之,不...
       • 滬教版七年級下冊語文期末試卷及答案
        滬教版七年級下冊語文期末試卷及答案
        滬教版七年級下冊語文期末試卷及答案
        以下是小編為您搜集整理的滬教版七年級下冊語文期末試卷及答案,希望對同學們的學習有所幫助!一、聽記題(8分)聽錄音兩遍,完成下列題目。1、市委、市政府解決群眾反映迫切問題的重大決策是()(2分)A、建設“平安寧波”,創建文明城市,構建和諧社會B、開展緩解中心城區“出行難”、改善交通環境系列行動C、每個人進行換位思考,對他人對社會多一分理解,切實承擔起自己的社會...
        滬教版七年級下冊語文第一次月考試題
        滬教版七年級下冊語文第一次月考試題
        滬教版七年級下冊語文第一次月考試題
        初一年級月考試卷一、默寫(8分)1.,春寒未了怯園公。2.,菊殘猶有傲霜枝。3.枕中云氣千峰近,。4.門外青山翠紫堆,。5.,不信東風換不回。6.,莫言遷客似沙沉。7.斯是陋室,。8.無絲竹之亂耳,。二、課內文言文閱讀(10分)愛蓮說水陸草木之花,可愛者甚蕃。晉陶淵明獨愛菊。自李唐來,世人甚愛牡丹。予獨愛蓮之出淤泥而不染,濯清漣而不妖,中通外直,不蔓不枝,香...
       • 滬教版語文七下《陋室銘》ppt課件2
        滬教版語文七下《陋室銘》ppt課件2
        滬教版語文七下《陋室銘》ppt課件2
        《滬教版語文七下《陋室銘》ppt課件2》優秀課件由小編整理并分享,歡迎老師同學們下載并閱讀。如果對你有幫助,請繼續支持字典語文網,并提出您的寶貴建議,小編會盡最大的努力給大家收集最好最實用的教學文章!
        滬教版五四制語文七下《十五夜望月寄杜郎中》ppt課件1
        滬教版五四制語文七下《十五夜望月寄杜郎中》ppt課件1
        滬教版五四制語文七下《十五夜望月寄杜郎中》ppt課件1
        《滬教版五四制語文七下《十五夜望月寄杜郎中》ppt課件1》優秀課件由小編整理并分享,歡迎老師同學們下載并閱讀。如果對你有幫助,請繼續支持字典語文網,并提出您的寶貴建議,小編會盡最大的努力給大家收集最好最實用的教學文章!
        滬教版七下《梟將東徙》
        滬教版七下《梟將東徙》
        滬教版七下《梟將東徙》
        《滬教版七下《梟將東徙》》優秀課件由小編整理并分享,歡迎老師同學們下載并閱讀。如果對你有幫助,請繼續支持字典語文網,并提出您的寶貴建議,小編會盡最大的努力給大家收集最好最實用的教學文章!
        滬教版五四制語文七下《愛蓮說》ppt課件
        滬教版五四制語文七下《愛蓮說》ppt課件
        滬教版五四制語文七下《愛蓮說》ppt課件
        《滬教版五四制語文七下《愛蓮說》ppt課件》優秀課件由小編整理并分享,歡迎老師同學們下載并閱讀。如果對你有幫助,請繼續支持字典語文網,并提出您的寶貴建議,小編會盡最大的努力給大家收集最好最實用的教學文章!
        滬教版五四制語文七下《山中訪友》ppt課件
        滬教版五四制語文七下《山中訪友》ppt課件
        滬教版五四制語文七下《山中訪友》ppt課件
        《滬教版五四制語文七下《山中訪友》ppt課件》優秀課件由小編整理并分享,歡迎老師同學們下載并閱讀。如果對你有幫助,請繼續支持字典語文網,并提出您的寶貴建議,小編會盡最大的努力給大家收集最好最實用的教學文章!
       • 淞誼中學第二學期七年級語文期中試卷(滬教版)
        淞誼中學第二學期七年級語文期中試卷(滬教版)
        淞誼中學第二學期七年級語文期中試卷(滬教版)
        《淞誼中學第二學期七年級語文期中試卷(滬教版)》優秀課件由小編整理并分享,歡迎老師同學們下載并閱讀。如果對你有幫助,請繼續支持字典語文網,并提出您的寶貴建議,小編會盡最大的努力給大家收集最好最實用的教學文章!
        交大二附中第二學期七年級5月考試語文試卷(滬教版)
        交大二附中第二學期七年級5月考試語文試卷(滬教版)
        交大二附中第二學期七年級5月考試語文試卷(滬教版)
        《交大二附中第二學期七年級5月考試語文試卷(滬教版)》優秀課件由小編整理并分享,歡迎老師同學們下載并閱讀。如果對你有幫助,請繼續支持字典語文網,并提出您的寶貴建議,小編會盡最大的努力給大家收集最好最實用的教學文章!
        滬教版七年級下每周一詩語文復習卷
        滬教版七年級下每周一詩語文復習卷
        滬教版七年級下每周一詩語文復習卷
        《滬教版七年級下每周一詩語文復習卷》優秀課件由小編整理并分享,歡迎老師同學們下載并閱讀。如果對你有幫助,請繼續支持字典語文網,并提出您的寶貴建議,小編會盡最大的努力給大家收集最好最實用的教學文章!
       小學語文
      1. 新疆教育版(上冊下冊)
       人教版(上冊下冊)
       鄂教版(上冊下冊)
       冀教版(上冊下冊)
       河大版(上冊下冊)
       粵教版(上冊下冊)
       滬教版(上冊下冊)
       浙教版(上冊下冊)
       語文A版(上冊下冊)
       西師版(上冊下冊)
       語文S版(上冊下冊)
       語文版(上冊下冊)
       北師版(上冊下冊)
       長春版(上冊下冊)
       湘教版(上冊下冊)
       魯教版(上冊下冊)
       教科版(上冊下冊)
       北京版(上冊下冊)
       部編版(上冊下冊)
       蘇教版(上冊下冊)
      2. 新疆教育版(上冊下冊)
       人教版(上冊下冊)
       鄂教版(上冊下冊)
       冀教版(上冊下冊)
       河大版(上冊下冊)
       粵教版(上冊下冊)
       滬教版(上冊下冊)
       浙教版(上冊下冊)
       語文A版(上冊下冊)
       西師版(上冊下冊)
       語文S版(上冊下冊)
       語文版(上冊下冊)
       北師版(上冊下冊)
       長春版(上冊下冊)
       湘教版(上冊下冊)
       魯教版(上冊下冊)
       教科版(上冊下冊)
       北京版(上冊下冊)
       部編版(上冊下冊)
       蘇教版(上冊下冊)
      3. 新疆教育版(上冊下冊)
       人教版(上冊下冊)
       鄂教版(上冊下冊)
       冀教版(上冊下冊)
       河大版(上冊下冊)
       粵教版(上冊下冊)
       滬教版(上冊下冊)
       浙教版(上冊下冊)
       語文A版(上冊下冊)
       西師版(上冊下冊)
       語文S版(上冊下冊)
       語文版(上冊下冊)
       北師版(上冊下冊)
       長春版(上冊下冊)
       湘教版(上冊下冊)
       魯教版(上冊下冊)
       教科版(上冊下冊)
       北京版(上冊下冊)
       部編版(上冊下冊)
       蘇教版(上冊下冊)
      4. 新疆教育版(上冊下冊)
       人教版(上冊下冊)
       鄂教版(上冊下冊)
       冀教版(上冊下冊)
       河大版(上冊下冊)
       粵教版(上冊下冊)
       滬教版(上冊下冊)
       浙教版(上冊下冊)
       語文A版(上冊下冊)
       西師版(上冊下冊)
       語文S版(上冊下冊)
       語文版(上冊下冊)
       北師版(上冊下冊)
       長春版(上冊下冊)
       湘教版(上冊下冊)
       魯教版(上冊下冊)
       教科版(上冊下冊)
       北京版(上冊下冊)
       部編版(上冊下冊)
       蘇教版(上冊下冊)
      5. 新疆教育版(上冊下冊)
       人教版(上冊下冊)
       鄂教版(上冊下冊)
       冀教版(上冊下冊)
       河大版(上冊下冊)
       粵教版(上冊下冊)
       滬教版(上冊下冊)
       浙教版(上冊下冊)
       語文A版(上冊下冊)
       西師版(上冊下冊)
       語文S版(上冊下冊)
       語文版(上冊下冊)
       北師版(上冊下冊)
       長春版(上冊下冊)
       湘教版(上冊下冊)
       魯教版(上冊下冊)
       教科版(上冊下冊)
       北京版(上冊下冊)
       部編版(上冊下冊)
       蘇教版(上冊下冊)
      6. 新疆教育版(上冊下冊)
       人教版(上冊下冊)
       鄂教版(上冊下冊)
       冀教版(上冊下冊)
       河大版(上冊下冊)
       粵教版(上冊下冊)
       滬教版(上冊下冊)
       浙教版(上冊下冊)
       語文A版(上冊下冊)
       西師版(上冊下冊)
       語文S版(上冊下冊)
       語文版(上冊下冊)
       北師版(上冊下冊)
       長春版(上冊下冊)
       湘教版(上冊下冊)
       魯教版(上冊下冊)
       教科版(上冊下冊)
       北京版(上冊下冊)
       部編版(上冊下冊)
       蘇教版(上冊下冊)
      7. 初中語文
      8. 新疆教育版(上冊下冊)
       人教版(上冊下冊)
       鄂教版(上冊下冊)
       冀教版(上冊下冊)
       河大版(上冊下冊)
       粵教版(上冊下冊)
       滬教版(上冊下冊)
       浙教版(上冊下冊)
       語文A版(上冊下冊)
       西師版(上冊下冊)
       語文S版(上冊下冊)
       語文版(上冊下冊)
       北師版(上冊下冊)
       長春版(上冊下冊)
       湘教版(上冊下冊)
       魯教版(上冊下冊)
       教科版(上冊下冊)
       北京版(上冊下冊)
       部編版(上冊下冊)
       蘇教版(上冊下冊)
      9. 新疆教育版(上冊下冊)
       人教版(上冊下冊)
       鄂教版(上冊下冊)
       冀教版(上冊下冊)
       河大版(上冊下冊)
       粵教版(上冊下冊)
       滬教版(上冊下冊)
       浙教版(上冊下冊)
       語文A版(上冊下冊)
       西師版(上冊下冊)
       語文S版(上冊下冊)
       語文版(上冊下冊)
       北師版(上冊下冊)
       長春版(上冊下冊)
       湘教版(上冊下冊)
       魯教版(上冊下冊)
       教科版(上冊下冊)
       北京版(上冊下冊)
       部編版(上冊下冊)
       蘇教版(上冊下冊)
      10. 新疆教育版(上冊下冊)
       人教版(上冊下冊)
       鄂教版(上冊下冊)
       冀教版(上冊下冊)
       河大版(上冊下冊)
       粵教版(上冊下冊)
       滬教版(上冊下冊)
       浙教版(上冊下冊)
       語文A版(上冊下冊)
       西師版(上冊下冊)
       語文S版(上冊下冊)
       語文版(上冊下冊)
       北師版(上冊下冊)
       長春版(上冊下冊)
       湘教版(上冊下冊)
       魯教版(上冊下冊)
       教科版(上冊下冊)
       北京版(上冊下冊)
       部編版(上冊下冊)
       蘇教版(上冊下冊)
      11. 高中語文
      12. 新疆教育版(上冊下冊)
       人教版(上冊下冊)
       鄂教版(上冊下冊)
       冀教版(上冊下冊)
       河大版(上冊下冊)
       粵教版(上冊下冊)
       滬教版(上冊下冊)
       浙教版(上冊下冊)
       語文A版(上冊下冊)
       西師版(上冊下冊)
       語文S版(上冊下冊)
       語文版(上冊下冊)
       北師版(上冊下冊)
       長春版(上冊下冊)
       湘教版(上冊下冊)
       魯教版(上冊下冊)
       教科版(上冊下冊)
       北京版(上冊下冊)
       部編版(上冊下冊)
       蘇教版(上冊下冊)
      13. 新疆教育版(上冊下冊)
       人教版(上冊下冊)
       鄂教版(上冊下冊)
       冀教版(上冊下冊)
       河大版(上冊下冊)
       粵教版(上冊下冊)
       滬教版(上冊下冊)
       浙教版(上冊下冊)
       語文A版(上冊下冊)
       西師版(上冊下冊)
       語文S版(上冊下冊)
       語文版(上冊下冊)
       北師版(上冊下冊)
       長春版(上冊下冊)
       湘教版(上冊下冊)
       魯教版(上冊下冊)
       教科版(上冊下冊)
       北京版(上冊下冊)
       部編版(上冊下冊)
       蘇教版(上冊下冊)
      14. 新疆教育版(上冊下冊)
       人教版(上冊下冊)
       鄂教版(上冊下冊)
       冀教版(上冊下冊)
       河大版(上冊下冊)
       粵教版(上冊下冊)
       滬教版(上冊下冊)
       浙教版(上冊下冊)
       語文A版(上冊下冊)
       西師版(上冊下冊)
       語文S版(上冊下冊)
       語文版(上冊下冊)
       北師版(上冊下冊)
       長春版(上冊下冊)
       湘教版(上冊下冊)
       魯教版(上冊下冊)
       教科版(上冊下冊)
       北京版(上冊下冊)
       部編版(上冊下冊)
       蘇教版(上冊下冊)
      15. PC端 | 移動端 | mip端
       百百課(baibeike.com)匯總了漢語字典,新華字典,成語字典,組詞,詞語,在線查字典,中文字典,英漢字典,在線字典,康熙字典等等,是學生查詢學習資料的好幫手,是老師教學的好助手。
       聲明:本網站尊重并保護知識產權,根據《信息網絡傳播權保護條例》,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請在一個月內通知我們,我們會及時刪除。

       郵箱:  聯系方式:

       Copyright?2009-2021 百百課 baibeike.com 版權所有 閩ICP備2021002822號-13
       久久久久亚洲av无码专区首|亚洲人成无码网站久久久|久久超碰色中文字幕超清|一本道在线大香蕉无码 色综合久久中文字幕有码|国产精品国产自线拍免费|久久91精品国产91久久戶|久久久久久久妓女av网站 色综合久久超碰 久久久久久久久一区二区三区|日本在线播放一区二区三区|国产精品美女久久久网站|国产啪亚洲国产精品无码
       1. <strike id="te4fh"></strike>